ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2566

ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2566


เอกสารประกอบ : Download คำสั่งคุมสอบปลายภาค1-66ระดับปริญญาตรี.pdf Download คำสั่งคุมสอบระดับบัณฑิตปลายภาค1-66.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-10-06 15:34:38
เผยแพร่โดย : สมโภชน์ อริยจักร์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 274 ครั้ง