ศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมกับศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดและออกแบบสวนถาด สร้างพื้นที่สีเขียวในบ้านแบบมืออาชีพ" แก่นักศึกษาเก่ามช.

ศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมกับศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดและออกแบบสวนถาด สร้างพื้นที่สีเขียวในบ้านแบบมืออาชีพ" แก่นักศึกษาเก่ามช.

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 9:00 - 12:40 น. ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดและออกแบบสวนถาด สร้างพื้นที่สีเขียวในบ้านแบบมืออาชีพ” เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 30 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายนิรัช ก้อนใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หน่วยรับปรับปรุงภูมิทัศน์ สังกัดศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องดังกล่าว ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-09-18 16:50:26
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 427 ครั้ง