ประกาศรับสม้ครบุคคลเพือคัดเลือกใด้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์


เอกสารประกอบ : Download ใบสมัครหัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศ.doc Download ประกาศรับสมัคร หนง.วิจัย ก.ย.66.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวรับสมัครงาน
วันที่เผยแพร่ : 2023-09-13 14:31:23
เผยแพร่โดย : ชิดชนก สิทธิกัน | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 49 ครั้ง