คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2566


เอกสารประกอบ : Download คำสั่ง สอบ ป.ตรี กลางภาค1-65.pdf Download คำสั่งตารางสอบกลางภาค1-66ระดับบัณฑิตศึกษา (1).pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-08-16 09:48:07
เผยแพร่โดย : สมโภชน์ อริยจักร์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 461 ครั้ง