ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศดังแนบ เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หากไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษา


เอกสารประกอบ : Download รายชื่อสัมภาษณ์ปี 1.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-08-07 10:34:25
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 72 ครั้ง