ขั้นตอนการขอรับรองโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (CMU IBC)

             งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำ Flow chart ขั้นตอนการขอรับรองโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (CMU IBC) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่คณาจารย์/ นักวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ ได้ทราบและถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
 http://www.agri.cmu.ac.th/2017/files/download/IBC.ppsx


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2018-01-17 10:35:38
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1531 ครั้ง