สวก. ประกาศเปิดรับข้อเสนอกรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ส่งให้คณะฯ ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 66)

                  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. ประกาศเปิดรับข้อเสนอกรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS https://nriis.go.th  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566  (ภายในเวลา 16.00 น.) รายละเอียดเพิ่มเติม  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11700

                 ทั้งนี้ คณาจารย์ นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการขอแจ้ง ผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย (AGRI MIS) https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login/login กดเลือกเมนู 1.ระบบด้านงานวิจัย 2.ระบบฐานข้อมูลโครงการฯ 3.ส่งเอกสาร (แถบด้านซ้าย) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.arda.or.th/research-fund02.php


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-05-22 16:35:33
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 194 ครั้ง