ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้าเชิงพื้นที่ ประเภททุนพัฒนาสถานีวิจัย ประจำปี 2566 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หมดเขต 31 ก.ค. 66)

          ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้าเชิงพื้นที่ ประเภททุนพัฒนาสถานีวิจัย ประจำปี 2566 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

          ทั้งนี้ อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว  ขอความอนุเคราะห์แจ้งมายังงานวิจัยฯ คณะฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย (AGRI MIS) https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูลโครงการฯ >>>(แถบด้านซ้าย) ส่งเอกสารโครงการ


เอกสารประกอบ : Download V.3 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ปี 66 (พัฒนาสถานีวิจัย).doc Download เงื่อนไขทุนพัฒนาสถานีวิจัย ปี 66.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-05-11 16:44:59
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 476 ครั้ง