กำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ขอแจ้งกำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันอังคารที่ 9 - วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom ตามรายละเอียดดังแนบ


เอกสารประกอบ : Download กำหนดการทวนสอบ 2.2565.pdf Download กำหนดการทวนสอบ 2.2565_สาขาวิชา-รวมไฟล์.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2023-05-02 10:20:31
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 684 ครั้ง