ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดกิจกรรม "การดูแลภูมิทัศน์และอารักษ์ต้นไม้ใหญ่" แก่พนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส

วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม “การดูแลภูมิทัศน์และอารักษ์ต้นไม้ใหญ่” วิทยากรโดย อาจารย์นิรัช ก้อนใจ นักวิชาการเกษตร (ชำนาญการ) หน่วยรับปรับปรุงภูมิทัศน์ สังกัดศูนย์บริการวิชาการฯ แก่พนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ นอเทอร์ เซล แอนด์ เซอร์วิส จำนวน 10 คน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-04-26 14:11:49
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 470 ครั้ง