ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดกิจกรรม "ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร ปี 2566"

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร ปี 2566" ระหว่างวันที่ 13 - 24 มีนาคม 2566 สำหรับนักเรียนอายุระหว่าง 6-13 ปี จำนวน 26 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เกษตรผ่านการลงมือทำด้วยตนเอง ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-04-26 13:25:14
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 540 ครั้ง