ทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเขตพัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ มูลค่าทุนละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-04-18 14:43:55
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 570 ครั้ง