แจ้งการปรับแก้แบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการ (Vat Form)

             สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ปรับแก้ไขแบบฟอร์มหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการ (Vat Form) โดยได้เพิ่มเติมในข้อ 4 ของ Vat Form ดังนี้

"ไม่ได้จ้าง วาน ใช้ให้ผู้อื่นทำผลงานทางวิชาการ (บทลงโทษ จำคุก 3 ปี ปรับ 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพรบ. การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 หมวด 9 ส่วนที่ 2 มาตรา 77)"


เอกสารประกอบ : Download Form_Vat form_2023.doc Download หนังสือแจ้งการปรับแก้ Vat Form.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2023-03-01 10:09:36
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 33 ครั้ง