โครงการ Brunei Darussalam Scholarship on enhancing Professional Communication Skills for ASEAN 2023 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้แจ้งรายละเอียดทุนฝึกอบรมระยะสั้นจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ Brunei Darussalam Scholarship on enhancing Professional Communication Skills for ASEAN 2023 มาเพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏดังเอกสารที่แนบ


เอกสารประกอบ : Download 3e407047-4688-458a-ae6d-aa85488f898b.pdf Download 9e8b4bf7-7bcb-48f9-88b7-bdbc3b1167a9.pdf Download e236ccdd-c46d-4516-b7bf-75759e6c428d.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2023-02-15 15:40:26
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : สำนักงานคณะ
เปิดอ่าน : 53 ครั้ง