ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2565

               คณะเกษตรศาสตร์ มช.ได้จัดให้มี “รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช.” ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อแสดงความชื่นชมและเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ ที่มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตาม หลักเกณฑ์ เพื่อขอรับ ประภทรางวัลผลงานวิจัย/บริการวิชาการดีเด่นด้านการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์  ดังนี้

             1. เป็นผลงานวิจัย/บริการวิชาการที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน / สังคม / หน่วยงานราชการ / ภาคธุรกิจ / ภาคอุตสาหกรรม ที่แสดงให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม
             2.  พิจารณาจากผลงานสะสมในระยะ 3 ปี จนถึงปีที่พิจารณา 

         ทั้งนี้ คณาจารย์ นักวิจัยที่สนใจ ขอส่งแบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลผ่านหน่วยงานของท่านมายังงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ  จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัล>>>


เอกสารประกอบ : Download แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัล ปี 65 (ประเภทที่ 4).docx

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2022-11-28 14:23:42
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 391 ครั้ง