ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ให้งดการเรียน การสอน และการสอบ ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงดการเรียน การสอน การสอบ และไม่นับเวลาเรียนกระบวนวิชาต่างๆ  สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกคนที่ลงทะเบียนทั้งในคณะและนอกคณะ ในระหว่างวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน - วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ตามหนังสือดังแนบนั้น 

ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ขอแจ้งประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ให้งดการเรียน การสอน และการสอบ ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ดังนี้


เอกสารประกอบ : Download อนุมัติงดการเรียน การสอน การสอบฯ เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10.pdf Download ประกาศงดการเรียน การสอน การสอบ_เกษตรภาคเหนือ 2565.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-11-25 00:45:32
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 767 ครั้ง