โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษา มช.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษา มช.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
เปิดระบบให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ประสงค์จ้างงานนักศึกษา เข้ากรอกข้อมูลเพื่อขออนุมัติการจ้างงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ https://pts.mis.cmu.ac.th/

***ระยะเวลาการจ้างงาน 1 กรกฎาคม ถึง 30 ตุลาคม 2565***
รายละเอียดเพิ่มเติม https://cmu.to/CMUPTS2565 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-05-17 14:30:26
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 703 ครั้ง