ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

053 944065-67


เอกสารประกอบ : Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์_สาขาส่งเสริมฯ.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-05-05 11:29:51
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 539 ครั้ง