โครงการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรร่วมกับชุมชน

โครงการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรร่วมกับชุมชน สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชน ลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคมที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของชุมชนวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์  2565

ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา  ลิ้มนิรันดร์กุล


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2022-02-24 15:18:01
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 544 ครั้ง