รับสมัครเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปีที่ 13 “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยังยืน

รับสมัครเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปีที่ 13 “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยังยืน”

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตรและดีแทค (DTAC) ขอเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วม “โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564” ภายใต้แนวคิด "เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน" เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่มีแนวความคิดและการปฏิบัติด้านเกษตรอินทรีย์ ที่ใช้องค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตร สร้างความมั่นคง ยั่งยืนแก่ตนเองและชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ในเรื่องเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตกรสำนึกรักบ้านเกิด จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัล มูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

*** เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดโครงการ ได้ที่ https://www.rakbankerd.com/rbk_foundation/relation


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-20 10:55:26
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 698 ครั้ง