การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Click เพื่อลงทะเบียน  https://cmu.to/5ykAB
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกลัง มช. 
โทร. 053-94-3130 
.
Steps to Request the Tuition and Dormitory fee Reduction, Semester 1, Academic year 2021 
Click to register  https://cmu.to/5ykAB
For further information please contact 053-94-3130
(Finance Division, Chiang Mai University)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-09 15:09:22
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 717 ครั้ง