การแจ้งเตือนบริการจาก REG-CMU ผ่าน LINE 

พร้อมแล้ว!! รับการแจ้งเตือนบริการจาก REG-CMU ผ่าน LINE 

สำนักทะเบียนและประมวลผล เปิดลงทะเบียน เพื่อรับการแจ้งเตือนจากบริการผ่าน LINE สำหรับนักศึกษาทุกระดับ โดยสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษา ได้ที่ https://cmu.to/regcmu-noti 

ระบบงานที่พร้อมให้บริการ
- ขอถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W ออนไลน์
- ลงทะเบียน/เพิ่ม/เปลี่ยนตอนหลังกำหนด ออนไลน์ 

คู่มือการใช้งาน
https://cmu.to/SIQ1k 

คู่มือการสร้าง LINE Token
https://cmu.to/WQlnE 

#RegCMU #RegCMU_Notify #ทีมมช


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-09 11:41:00
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 684 ครั้ง