ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์

ประกาศ สาขาส่งเสริมการเกษตรและเผยแพร่การเกษตร  ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนนการศึกษาของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

 

รายเอียดดังไฟล์แนบ


เอกสารประกอบ : Download ประกาศรายชื่อผู้รับทุนแปซิฟิก.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-06-01 10:52:56
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 606 ครั้ง