รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)

รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 2564 (รอบที่ 3)

รับสมัครทาง Internet https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/


ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 7 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564


ปริญญาเอก
 - สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
แบบ 1.1 (ภาคพิเศษ) (Thesis 48 หน่วยกิต)
แบบ 2.1 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) (Thesis 36 หน่วยกิต + Course Work 18 หน่วยกิต)


ปริญญาโท
 - สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
แบบ 1 (Thesis 36 หน่วยกิต)
แบบ 2 (Thesis 12 หน่วยกิต + Course Work 27 หน่วยกิต)
แบบ 3 (ภาคพิเศษ) (IS 6 หน่วยกิต + Course Work 33 หน่วยกิต)
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 


 - สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
แบบ 2 (Thesis 12 หน่วยกิต + Course Work 27 หน่วยกิต)
แบบ 3 (ภาคพิเศษ) (IS 6 หน่วยกิต + Course Work 33 หน่วยกิต)
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 


 - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
แบบ 1 (Thesis 38 หน่วยกิต)
แบบ 2 (Thesis 12 หน่วยกิต + Course Work 26 หน่วยกิต)


สอบสัมภาษณ์วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 095 757 7710


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-05-19 14:36:03
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 605 ครั้ง