รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564


รับสมัครทาง Internet https://www.grad.cmu.ac.th/


ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 25 เมษายน 2564
สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 21 พฤษภาคม 2564


สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ระดับปริญญาเอก
แบบ 1.1 (ภาคพิเศษ) (Thesis 48 หน่วยกิต)
แบบ 2.1 (ภาคปกติและภาคพิเศษ) (Thesis 36 หน่วยกิต + Course Work 18 หน่วยกิต)

สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ระดับปริญญาโท
แบบ 1 (Thesis 36 หน่วยกิต)
แบบ 2 (Thesis 12 หน่วยกิต + Course Work 27 หน่วยกิต)
แบบ 3 (ภาคพิเศษ) (IS 6 หน่วยกิต + Course Work 33 หน่วยกิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ระดับปริญญาโท
แบบ 1 (Thesis 38 หน่วยกิต)
แบบ 2 (Thesis 12 หน่วยกิต + Course Work 26 หน่วยกิต)

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ระดับปริญญาโท
แบบ 2 (Thesis 12 หน่วยกิต + Course Work 27 หน่วยกิต)
แบบ 3 (ภาคพิเศษ) (IS 6 หน่วยกิต + Course Work 33 หน่วยกิต)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 095 757 7710


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-03-04 11:04:09
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 711 ครั้ง