รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2564

 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

  - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร เป็นหลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
  ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตลอดหลักสูตร 4 ภาคการศึกษา)
  - ตลอดหลักสูตร 89,000 บาท ภาคการศึกษาละ 22,250 บาท 
  - ทุนอุดหนุนงานวิจัย 5,000 บาท
  - ทุนจากคณะเกษตรศาสตร์/บัณฑิตศึกษา 
  - ทุนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
  - ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทร. 095 757 7710 (คุณรสสุคนธ์ ปินตา)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-12-01 13:50:19
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 641 ครั้ง