รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาธุรกิจเกษตร

   - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) เรียนเสาร์-อาทิตย์
   - ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 145,000 บาท
   - รอบที่ 1 วันที่ 2 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2563
   - รอบที่ 2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2564
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทร. 095 757 7710 (คุณรสสุคนธ์ ปินตา)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-11-27 14:14:07
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 741 ครั้ง