รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา 2564

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 

    - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 
      ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตลอดหลักสูตร 4 ภาคการศึกษา)
    -  แบบ 1 และแบบ 2 ภาคปกติ 100,000 บาท
    - แบบ 3 ภาคพิเศษ 150,000 บาท
    - เปิดรับสมัครตั้งวันที่ 2 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2563
   

รายละเอียดดังไฟล์แนบหรือสอบถามเพิ่มเติมเบอร์โทร. 095 757 7710 (คุณรสสุคนธ์ ปินตา)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-11-06 14:15:56
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 773 ครั้ง