รายงานการศึกษาชุมชนการเกษตร (EBOOK)

รายงานการศึกษาชุมชนการเกษตร (EBOOK) กลุ่มผู้ผลิตกาแฟบ้านหนองเต่า บ้านหนองเต่า หมู่ 4  ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

เสนอโดย สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เอกสารดังไฟล์แนบ


เอกสารประกอบ : Download ebook.zip

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-03-13 13:50:58
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1344 ครั้ง