รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท

- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท

รายละเอียดดังแนบ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-11-06 16:29:56
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1314 ครั้ง