อบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์นานาชาติ

ประชาสัมพันธ์เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมอบรมเชิงวิชาการในหัวข้อ "การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ"

รายละเอียดดังแนบ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-08-20 09:56:18
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1143 ครั้ง