ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

 - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้น 3 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

 - สาขาวิชาธุรกิจเกษตร วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้น 3 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

 - สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ชั้น 4 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

 

 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

 






เอกสารประกอบ : Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบ 2) สส.pdf Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) ธุรกิจเกษตร.pdf Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) ศศ.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-07-02 08:48:20
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 853 ครั้ง