ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18

ประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 "พืชสวนก้าวไกล นำไทยมั่งคั่ง Advanced Horticulture Brings Wealth to Thailand" 
ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 0 3435 1889 โทรสาร. 0 3435 1889 ต่อ 05
e-mail : 18thnhc2019@gmail.com
www.hort.ku.ac.th/nhc2019
facebook : 18thnhc2019


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-06-20 10:13:44
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1561 ครั้ง