แนวปฏิบัติการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษร W บนระบบออนไลน์

 

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษร W (แบบใหม่)
เริ่มใช้ ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561

mail แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/filesdownload/W-GuidelinesStudent.pdf

mail แนวปฏิบัติสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/filesdownload/W-GuidelinesAdvisor.pdf

 

mail คู่มือ การใช้โปรแกรม การให้ความเห็นชอบการถอนกระบวนวิชา โดยได้รับอักษรลำดับขั้น W สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/filesdownload/W-EbookAdvisor.pdf

 

ที่มาข้อมูล https://www1.reg.cmu.ac.th/web/th/


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-06-11 10:50:43
เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2363 ครั้ง