รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2562

เปิดรับสมัคร สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา


ปริญญาโท
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
- สาขาวิชาธุรกิจเกษตร
- สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท

ปริญญาเอก
- สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ : Download 20190125084457219.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-01-25 11:21:25
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 857 ครั้ง