ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีบัณฑิต 61

ขอเชิญ บัณฑิต มหาบันฑิต และดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ธุรกิจเกษตร ส่งเสริมการเกษตร

ร่วมแสดงความยินดีและรับประทานอาหารร่วมกันในวันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 11.00-12.30 น.

ณ ห้อง AB5-403 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์


เอกสารประกอบ : Download ประกาศ.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-01-10 10:57:35
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 840 ครั้ง