แสดงความยินดีกับนางสาวเรณุกา แปงเมือง

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเรณุกา แปงเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

ได้รับรางวัลยกย่องคุณธรรม จริยธรรม (บุคคลต้นแบบความดี) ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ "อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนแผ่นดีไทย ครั้งที่ 14"

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตหัวหิน


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-08-21 15:19:11
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1114 ครั้ง