ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

การประชุมชี้แจงการจัดทำแผน โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารัชมังคลาภิเษก

ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการยุทธศาสต์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

 

รายละเอียดดังไฟล์แนบ


เอกสารประกอบ : Download ผอ วันฉัตร-eMANSCR-แผน20ปี.pdf Download ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ และแผนระดั.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-06-28 10:45:15
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 889 ครั้ง