โครงการสัมมนาทางวิชาการ ด้านธุรกิจเกษตร 

ประชาสัมพันธ์!! นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ด้านธุรกิจเกษตร 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-06-22 16:05:40
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1061 ครั้ง