ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มช.

ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านงานวิจัยรับใช้สังคมเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มช.

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Kebangsaan ประเทศมาเลเซียจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 4th AsiaEngage Regional Conference (AE) 2018” Theme: Rising to the Challenge of SDGs in Asia through University-Community Engagement  ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

       ในการนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้คณาจารย์ มช ส่งบทความตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการให้คำปรึกษาและแนะนำการจัดทำบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร ASR: Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities ซึ่งเป็นวารสารที่ถูกบรรจุในฐานข้อมูล Web of Science โดยขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านคัดเลือกบทความ (ภาษาไทย) ภายใต้หัวข้อย่อยตามเอกสารแนบ 1 ส่งมายังมหาวิทยาลัยฯหน่วยงานละ 1 บทความโดยสามารถดูรายละเอียด Format การจัดทำบทความได้ตามเอกสารแนบ 2

             สำหรับบทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการของวารสารฯ จะได้รับสิทธิ์ในการแปลบทความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และบทความดังกล่าวจะถูกส่งให้ผู้ประเมินบทความดำเนินการพิจาณาคุณภาพด้านเนื้อหาตามมาตรฐานของวารสารฯต่อไป โดยขอความร่วมมือหน่วยงานของท่าน Upload บทความได้ที่ https://goo.gl/forms/NKkOLtEVp96wUDEh1  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดการประชุมนี้ได้ที่ http://asiaengage2018.cmu.ac.th


เอกสารประกอบ : Download 145.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-06-19 10:29:19
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 921 ครั้ง