บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Design Thinking approach"

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาในความดูแลของท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Design Thinking approach"

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 24-25 วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม และวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 3 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2018-03-21 10:15:50
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 673 ครั้ง