ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 รับมอบ ปุ๋ยอินทรีย์ 2023-09-12 314
2 รับมอบ เครื่องยิงสี color sorter 2023-09-01 286
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เข้าฝึกงาน 2023-08-28 377
4 หลักสูตรรอบรม “การชงกาแฟ และการเท Latte Art 2023-07-27 460
5 ขอเชิญเข้าร่วมการ อบรมหลักสูตร "การชงกาแฟ และการเท Latta Art" 2023-06-26 227
6 โครงการบริการวิชาการ 2023-06-04 439
7 สวัสดีปีใหม่ไทยอาจารย์อาวุโส 2566 2023-04-28 433
8 สวัสดีปีใหม่ไทย 2566 2023-04-19 388
9 ออกหน่วยให้บริการกาแฟในงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน 2023-02-27 492
10 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ 2023-02-21 483
11 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2023-02-17 501
12 ต้อนรับ อธิการบดีของ National Ilan University (NIU) ประเทศไต้หวัน 2023-02-16 423
13 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2023-02-11 499
14 ภาควิชารังสีเทคนิค เข้าเยี่ยมชมสถานที่เพาะปลูกต้นกาแฟ 2023-02-03 456
15 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-31 359
16 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2023-01-27 461
17 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2023-01-19 473
18 สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล ศึกษาดูงาน 2023-01-18 468
19 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2023-01-07 443
20 Q Processing Course Level 2 - Professional 2022-12-17 365
21 ร่วมการจัดเวทีเสวนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟ 2022-12-12 444
22 เตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ 2022-11-22 422
23 ฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร 2022-11-18 546
24 จัดบูธนิทรรศการภายใต้ศูนย์ AIC จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-11 413
25 ศึกษาดูงาน ขบวนการปลูกและผลิตกาแฟและโกโก้แบบครบวงจร 2022-10-31 863
26 นัดหมาย และชี้แจ้งการฝึกงาน 2 (กระบวนวิชา 400290) 2022-10-19 481
27 พิธีมุทิตาจิต อำลา และขอบคุณ 2565 2022-09-23 477
28 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-16 440
29 ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าเชียงใหม่ และกงสุลกิตติมศักดิ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ 2022-08-23 494
30 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ 2022-08-10 682
31 ประชุมคณะทำงานโครงการ Innovation Alley 2022-08-05 617
32 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-30 632
33 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟมอโกคี เข้าศึกษาดูงาน 2022-06-21 727
34 เข้ารดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 2022-05-02 699
35 สวัสดีปีใหม่ไทย 2565 2022-04-25 675
36 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-07 628
37 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงาน 2022-04-05 665
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน 2022-02-14 860
39 กระบวนวิชา 359461 ศึกษากระบวนการชง และชิม 2022-02-08 722
40 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 8) 2022-02-02 686
41 โครงการ USAC เยี่ยมชมดูงาน 2022-01-28 642
42 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2022-01-26 713
43 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 7) 2022-01-26 659
44 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 6) 2022-01-19 810
45 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 359461 ศึกษาดูงาน 2022-01-15 785
46 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 5) 2022-01-12 803
47 มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานสถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน (ไร่หน้า) 2021-12-22 798
48 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 4) 2021-12-22 897
49 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2021-12-21 666
50 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 3) 2021-12-15 779
51 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 2) 2021-12-08 762
52 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนธันวาคม 2564 2021-12-08 674
53 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 1) 2021-12-01 808
54 การฝึกงานนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน (เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม 2564) 2021-09-16 837
55 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนกันยายน 2564 2021-09-13 904
56 คณะครูจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสันป่าตองสาขาพืชศาสตร์ มาดูสถานที่ฝึกงาน 2021-09-07 1020
57 นักศึกษาสาขาวิชาโรคพืช ฝึกทักษะวิชาชีพ 2021-09-04 817
58 ชี้แจงรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ของสถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ 2021-08-19 988
59 ชี้แจงรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ของสถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย 2021-08-10 865
60 ปรึกษาหารือ Food Innovation and Packaging Center: FIN 2021-07-07 856
61 ปรึกษา หารือ การฝึกงาน 2021-06-24 793
62 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าฝึกงาน 2021-06-15 851
63 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 2021-06-09 833
64 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ศึกษาดูงาน 2021-03-17 1111
65 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2-2563 (26-27 กุมภาพันธ์ 64) 2021-02-27 1092
66 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2-2563 (24 ก.พ. 64) 2021-02-24 1064
67 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-22 853
68 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2-2563 (17 ก.พ. 64) 2021-02-17 871
69 การศึกษาดูงานและอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นและการชงกาแฟ 2021-02-16 838
70 ออกหน่วยให้บริการกาแฟ พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านกาแฟในงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน 2021-02-04 903
71 ศึกษาดูงาน สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หลัง 2020-12-26 1080
72 คอร์สชงกาแฟขั้นพื้นฐาน สำหรับ Barista มือใหม่ 2020-12-24 1211
73 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 3) ภาคการศึกษาที่ 2-2563 2020-12-23 990
74 กระบวนวิชา 359360 (พืชอุตสาหกรรมเบื้องต้น) ศึกษากระบวนการแปรรูปกาแฟ พร้อมทั้งการชงและชิมกาแฟ 2020-12-19 936
75 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 2-2563 2020-12-16 932
76 "คอร์สสอนชงกาแฟ และการเท Latte Art" 2020-12-12 1605
77 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 1) ภาคการศึกษาที่ 2-2563 2020-12-09 1229
78 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 6/2563 2020-11-27 1258
79 ลงพื้นที่งานบริการวิชาการ โครงการกาแฟ สร้างป่า รักษาป่า และการผลิตข้าวให้พอบริโภคตลอดปี ในพื้นที่อำเภออมก๋อยและอำเภอแม่แจ่ม 2020-11-26 1085
80 ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ThaiFlux Workshop 2020 2020-11-16 1020
81 ร่วมกิจกรรม Workshop slowbar cmu coffee 2020-11-05 1005
82 ติดตามงานวิจัย โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจพิชิตหมอกควันที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2020-10-28 1074
83 คณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2020-10-27 1138
84 คณะทำงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ_อมก๋อย เข้า รับการปรึกษา 2020-10-27 1087
85 แสดงความยินดีกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 2020-10-27 1058
86 การฝึกงานนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน (เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม 2563) 2020-10-22 1213
87 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เหมาะ เข้าศึกษาดูงาน การปลูกและผลิตกาแฟอาราบิก้า 2020-10-15 1377
88 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 10) 2020-10-07 1156
89 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 9) 2020-09-30 1181
90 นักศึกษากระบวนวิชา 361210 (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้น) เข้าศึกษาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกาแฟ 2020-09-28 1140
91 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 8) 2020-09-23 1180
92 พิธีมุฑิตาจิต ประจำปี 2563 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2020-09-18 1463
93 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 7) 2020-09-16 1296
94 การฝึกงานนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 2020-09-09 1298
95 ต้อนรับคณะผู้บริหารจากบรัษท ปากซองไฮแลนด์ จำกัด 2020-09-08 1612
96 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 2020-09-08 1302
97 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 5/2563 2020-09-03 1170
98 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 6) 2020-09-02 1738
99 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 5) 2020-08-26 1292
100 โครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริฯ 2020-08-19 1047
101 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 3) 2020-08-05 1251
102 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ศึกษาดูงานการพัฒนากาแฟตามโครงการ Lanna Hub center 2020-07-31 1265
103 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 2) 2020-07-29 1790
104 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 1) 2020-07-22 1819
105 ประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 2020-07-16 1300
106 โครงการจัดทำวีดีทัศน์วิชาการรับใช้สังคม (USR) 2020-06-04 1340
107 Mr.Jack Op De Laak  ผู้เชียวชาญด้านกาแฟ ให้คำปรึกษาด้านสายพันธุ์กาแฟอาราบีกา 2020-05-15 1399
108 ดื่มกาแฟแลอดีต พิศปัจจุบัน สานอนาคต 2020-04-22 1295
109 การฝึกงาน กาแฟครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2020-04-20 1488
110 พ่นยาฆ่าเชื้อภายในศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2020-04-04 1689
111 แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ 2020-03-24 1125
112 โครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ครั้งที่ 4 2020-02-08 1732
113 อบรมหลักสูตร มาตรฐานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กาแฟไปสู่แบรนด์ A-Coffee 2020-02-06 1825
114 สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 4/2563 2020-01-29 1723
115 โครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ครั้งที่ 3 2020-01-25 1717
116 โครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ครั้งที่ 2 2020-01-18 1940
117 การฝึกอบรมหัวข้อ "Highland Arabica Coffee Production" ให้แก่คณะนักศึกษาจาก National Ilan University (NIU) ประเทศไต้หวัน 2020-01-14 1606
118 โครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ครั้งที่ 1 2020-01-11 1908
119 งานสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๓ 2020-01-10 1440
120 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่อดีตผู้บริหาร 2020-01-06 1353
121 ดอกนางพญาเสือโคร่งบานปี 2562/63 2019-12-26 1359
122 การฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2 2019-12-25 1380
123 ผู้ร่วมประชุมพื้นที่สงวนชีวมณฑล จากประเทศเวียดนามเข้าศึกษาดูงาน 2019-12-20 1442
124 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) หลักสูตร “การปลูกและการผลิตกาแฟอะราบิกา" โดย บริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 2019-12-18 1480
125 การร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวและเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 2019-12-13 1381
126 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 2019-12-03 1205
127 การต้อนรับคณะผู้ดูงานจาก Meji University เมือง Tokyo ประเทศญี่ปุ่น 2019-12-02 1327
128 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารที่ทำการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2019-11-29 1549
129 การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการของ ธกส 2019-11-28 1664
130 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงร่วมจัดแสดงในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ ๙ 2019-11-07 1335
131 การเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพกาแฟไทย 2019-09-25 1446
132 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา กิจกรรมพัฒนาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว "สู่ลูกจ้างมืออาชีพ" 2019-09-14 1816
133 จัดนิทรรศการและสาธิตในงาน CMU Open House 2019-08-30 1606
134 ต้อนรับคณะดูงานจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2019-08-29 1564
135 การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 2019-08-26 1555
136 การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 2019-08-22 1646
137 การศึกษาดูงานโดยบุคลากรจาก Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS) จากประเทศจีน 2019-08-16 1772
138 การฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562 2019-08-14 1458
139 การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 2019-08-09 1680
140 สถานีวิจัยที่สูงป่าเกี๊ยะในฤดูฝน 2019-08-06 1442
141 กิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2019-08-02 1592
142 ต้นกล้ากาแฟสำหรับฤดูการผลิต 2562/63 2019-08-02 1921
143 การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 2019-07-27 1498
144 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-26 1568
145 การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 2019-07-23 1768
146 การฝึกอบรมเคลื่อนที่และการติดตามประเมินผล 2019-07-05 2134
147 การฝึกอบรมเกษตรกรรมธรรมชาติ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 2019-06-23 1674
148 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการฟื้นฟูสวนกาแฟภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต" 2019-06-20 1546
149 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การผลิตกาแฟ" 2019-06-06 1508
150 การฝึกอบรมเคลื่อนที่และการติดตามประเมินผล 2019-03-09 1392
151 การฝึกอบรมเคลื่อนที่และการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2562 2019-02-26 1810
152 การฝึกอบรมเกษตรกรรมธรรมชาติ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 2019-02-10 1217
153 เชิญชมดอกนางพญาเสือโคร่งบาน ณ สถานีฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน 2019-01-25 1609
154 การประชุมปรึกษาหารือด้านการดำนินงานของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2019-01-24 1650
155 การฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-01-13 1796
156 การติดตามประเมินผลและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ 2018-09-14 1674
157 การติดตามประเมินผลและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่ 2018-08-25 2037
158 การติดตามประเมินผลและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง อ. กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่ 2018-08-10 2315
159 การติดตามประเมินผลและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ บ้านปงเหนือ ต. แม่เงิน อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 2018-07-22 1851
160 การฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมธรรมชาติ (การฝึกอบรมเคลื่อนที่) วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 2018-04-07 1679
161 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน" วันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ. 2561 2018-03-10 1706
162 การฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมธรรมชาติครั้งที่ 2 วันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 2018-02-18 1906
163 สื่อมวลชนส่วนกลางเยี่ยมชมและบันทึกภาพดอกนางพญาเสือโคร่ง 2018-01-27 1657
164 การฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมธรรมชาติครั้งที่ 1 วันที่ 14-20 มกราคม พ.ศ. 2561 2018-01-14 1657