ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา "หลักสูตรสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท" ประจำปี 2566 2023-01-17 99
2 รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา "หลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2566 2023-01-17 74
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 2022-10-31 251
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 2022-10-31 190
5 ธกส เปิดรับสมัครงาน 2022-10-12 140
6 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ 3) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 2022-06-03 262
7 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ 3) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2022-06-03 447
8 กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 2022-05-24 307
9 ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ 2022-05-18 247
10 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2565 2022-05-05 320
11 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ปีการศึกษา 2565 2022-05-05 304
12 รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา "สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2565 2022-02-25 535
13 รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา "สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท" ประจำปี 2565 2022-02-25 466
14 โครงการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรร่วมกับชุมชน 2022-02-24 335
15 CPF รับสมัครงาน 2022-02-15 371
16 แนะนำสาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 2021-08-11 542
17 รับสมัครเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปีที่ 13 “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยังยืน 2021-07-20 519
18 การแจ้งเตือนบริการจาก REG-CMU ผ่าน LINE  2021-07-09 504
19 การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2021-07-09 543
20 รับสมัครพนักงานราชการ 2021-06-04 532
21 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ 2021-06-01 481
22 รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) 2021-05-19 486
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) 2021-04-29 576
24 กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2021-04-26 529
25 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 2021-04-02 607
26 รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 2021-03-04 533
27 กฟผ.เปิดรับสมัครงานเพิ่มกว่า 1,000 อัตรา 2021-02-25 588
28 ประกาศ ผลการพิจารณาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2021-02-24 496
29 มูลนิธิโครงการหลวง ประกาศรับสมัครงาน 2021-02-19 571
30 ประกาศการรับสมัครรับทุนอุดหนุนการศึกษา (สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร) 2021-02-15 541
31 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) 2021-01-26 566
32 แนวททางการจัดการเรียนการสอน การสอบกลางภาค ฝึกงาน สหกิจศึกษา การประชุม และการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 4 - 24 มกราคม 2564 2021-01-04 467
33 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 2020-12-01 519
34 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 2020-11-27 571
35 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา 2564 2020-11-06 640
36 การรองรับสมรรถนะ CMU School of Lifelong Education 2020-08-16 584
37 ประกาศผ่อนคลายเฝ้าระวังโรคระบาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2020-08-14 608
38 CMU School of Lifelong Education 2020-08-14 577
39 ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ก.พ.) 2563 2020-06-18 614
40 รายงานการศึกษาชุมชนการเกษตร (EBOOK) 2020-03-13 1210
41 กำหนดการโครงการเศรษฐศาสตร์เกษตร 5 สถาบัน 2020-01-16 715
42 บรรยาย "การเชื่อมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย "  2020-01-10 852
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 2020-01-06 926
44 กรมส่งเสริมฯ รับสมัครงานหลายอัตรา 2019-12-19 821
45 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 2019-11-07 1155
46 เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ การจัดการการตลาด 2019-10-22 771
47 เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ นโยบายและการวางแผน 2019-10-22 791
48 เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ 2019-10-22 772
49 รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรอง (TCI) 2019-10-10 680
50 กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต ครั้งที่ 54 2019-10-08 693
51 อบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์นานาชาติ 2019-08-20 1008
52 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องวันไหว้ครู 2562 2019-08-14 798
53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2019-07-02 749
54 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 2019-06-20 1376
55 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ (วทท 45) 2019-06-18 772
56 กรมพัฒนาชุมชนเปิดสอบบรรจุ 78 อัตรา 2019-06-14 757
57 กรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัคร 2 อัตรา 2019-06-14 679
58 รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา 2019-03-25 992
59 ทุนสำหรับผู้สนใจศึกษาในระดับบัณฑิต 2019-02-07 714
60 รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2562 2019-01-25 719
61 ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีบัณฑิต 61 2019-01-09 742
62 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2562 2018-12-04 766
63 รางวัลนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น 2018-11-27 871
64 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2018-11-21 994
65 งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 44 2018-10-29 572
66 แสดงความยินดีกับนางสาวเรณุกา แปงเมือง 2018-08-21 978
67 เชิญร่วมพิธีไหว้ครู 2018-08-15 730
68 Big cleaning day 2018 2018-08-15 1320
69 โครงการ Refresher ประจำปี 2561 2018-08-11 659
70 คู่มือการกรอก Tor-JA 2018-06-28 530
71 ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 2018-06-28 781
72

การประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2018-06-23 540
73 โครงการสัมมนาทางวิชาการ ด้านธุรกิจเกษตร  2018-06-22 934
74

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มช.

2018-06-19 808
75 International Confernce 2018-06-19 526
76 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) 2018-06-13 939
77 แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2018-06-01 549
78 ประชุมวิชาการนานาชาติ 2018-05-22 592
79 รับสมัครนักศึกษาใหม่ 61 2018-04-30 1157
80 เรียนเชิญร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว 2561 2018-04-19 524
81

ทุนการศึกษาไต้หวัน..

2018-04-04 636
82

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ!!! "สุดยอดเทคนิคการสร้างธุรกิจจากศูนย์สู่ความสำเร็จ"

2018-04-02 623
83

กรอก TOR สำหรับกลุ่มลูกจ้างประจำ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

2018-03-27 576
84

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Design Thinking approach"

2018-03-21 550