ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ: การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่ ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับเทศบาลตำบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2021-06-29 208
2 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ: การพัฒนาระบบการผลิต ผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่ 2021-06-18 214
3 ข้าวปลอดสารพิษ 100 % บางชนิด (ขาดตลาดชั่วคราว) 2021-05-20 202
4 การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ระบบการผลิตที่ปลอดภัย 2021-05-18 244
5 สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตรกำลังทำการศึกษาและพัฒนา"มาตรฐาน"และ"คุณภาพ" ของชมพู่ทับทิมจันทร์ 2021-03-25 420
6 พืชผักปลอดสารพิษเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนอย่างไร? 2021-03-20 464
7 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จำนวน 107 คนพร้อมด้วยคณะคุณครูจำนวน 13 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 2021-03-19 326
8 ผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสารพิษ 100% Pesticide-free Rice & Brown Rice ในปี 2564 (2021) สีด้วยเทคโนโลยี เครื่องคัดแยก ด้วยระบบดีดสีจากแสงใหม่เอี่ยมอ่อง คัดสิ่งปนเปื้อนออกอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เม็ดข้าวคัดสรรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน รสชาติเยี่ยม ปลอดภัย และคุณค่าครบครัน 2021-03-19 345
9 นักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา 400290 [Practical Training] เข้าศึกษาดูงาน ณ Fernpresso at lake 2020-10-07 757
10 คณะครูโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2020-10-05 599
11 การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การผลิตผักสวนครัว - ผักกระถางปลอดสารพิษ” 2020-09-26 572
12 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรร่วมจัดนิทรรศการและให้การบรรยายในงาน Lanna Expo 2020 2020-09-19 505
13 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรร่วมจัดนิทรรศการในงาน Lanna Expo 2020 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2020-09-18 592
14 การเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดโรคพืช ในกระบวนวิชา 360407 2020-07-21 674
15 ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ากลุ่มพืชผักปลอดสารพิษ (Pesticide-free) โดยศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2020-07-07 611
16 การฝึกงานในกระบวนวิชา 400190 ของนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2020-03-07 743
17 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย [ไม่ยากอย่างที่คิด] 2020-03-03 725
18 งานครบรอบ 16 ปี ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย 【Official MV】 2020-02-28 698
19 ประมวลภาพ "งานครบรอบ 16 ปี ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย" 2020-02-22 626
20 เตรียมพบกับ!!! งานครบรอบ 16 ปี "ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย" (วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ เวลา 06.30-12.00 น.) 2020-02-06 1443
21 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาดสินค้าเกษตร (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 2019-12-13 824
22 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาดสินค้าเกษตร 2019-12-02 739
23 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรร่วมจัดนิทรรศการในงาน"หอการค้าแฟร์ 2019” (TCC FAIR 2019) 2019-11-29 1142
24 ผู้เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มไก่ประดู่หางดำ พ่อกำนันอิ่นคำ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 2019-11-23 934
25 การนำเสนอผลการฝึกงาน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา 400290 [Practical Training]  ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 2019-11-20 806
26 ผู้เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย 2019-11-16 920
27 ผู้เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติฯ เข้าศึกษาดูงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2019-11-12 1133
28 พิธีเปิดการจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ "Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches" . 2019-11-11 770
29 การจัดฝึกอบรมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ "Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches" . 2019-11-08 821
30 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พนมศักดิ์  พรหมบุรมย์ ที่ได้รับเหรียญรางวัล "อิสริยาภรณ์ขั้นอัศวิน ด้านการเกษตร" จากรัฐบาลฝรั่งเศส. 2019-09-27 851
31 สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร กำลังทำการทดสอบ "มาตรฐาน"และ"คุณภาพ" ข้าวทับทิมชุมแพ 2019-09-12 829
32 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Salween Dialogue Consultation (SDC) 2019-09-09 1261
33 Big Cleaning Day 2019 2019-08-02 835
34 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตาก  เข้าศึกษาดูงานการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2019-07-03 907
35 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แนวคิดเชิงระบบ แผนที่ผลลัพธ์ และการมีส่วนร่วมของภาคีภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการออกแบบและดำเนินงานโครงการวิจัย-พัฒนาแบบองค์รวม” 2019-06-25 887
36 นักเรียนและคณะครู จำนวน 55 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2019-05-22 1004
37 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย. 2019-05-18 922
38 ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด ผู้เข้าร่วมงานครบรอบ 15 ปี "ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย" 2019-02-21 962
39 ประมวลภาพ งานครบรอบ 15 ปี "ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย" 2019-02-16 1043
40 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน 2019-01-24 1227
41 โรงเรียนอนุบาลนานาชาตินานาคริสเตียน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2019-01-23 1204
42 คณะวิจัยและเกษตรกรอำเภอด่านซ้าย จ.เลย ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2019-01-12 1018
43 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรทดลองระบบการสั่งซื้อผักปลอดสารพิษออนไลน์ 2019-01-08 1006
44 นักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ลงเยี่ยมเยือนแปลงกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง 2019-01-03 1061
45 มูลนิธิประกายแสงเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ไร่แม่เหียะ) 2018-12-04 1104
46 ประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 15 ปี ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย ผ่านภาพรอยยิ้มส่งท้ายปี 2018-11-30 880
47 การนำเสนอหัวข้อในโครงการฝึกงานเกษตรแบบครบวงจร 2018-11-21 1055
48 คำชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชบริเวณใกล้เคียง แปลงผลิตพืชผักปลอดสารพิษและตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย (ภายในไร่แม่เหียะ) 2018-11-18 2137
49 งานประชุม International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA) 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย 2018-11-13 1166
50 นำนักศึกษาในกระบวนวิชา 400290 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 2018-11-07 1045
51 ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรม ณ ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 2018-10-12 950
52 การลงพื้นที่แปลงปลูกผักของเกษตรกรเพื่อศึกษาถึงบริบท การเปลี่ยนแปลง และการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมไปถึงองค์ความรู้ด้านการเกษตร 2018-10-11 1129
53 ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Solanaceae Conference 2018 เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2018-09-28 1211
54 พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 2018-09-26 1108
55 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจําปี ๒๕๖๑ 2018-09-25 765
56 เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาใช้ถุงผ้า-งดการใช้ถุงพลาสติก 2018-08-28 3152
57 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การผลิตผักสวนครัวรอบบ้าน ผักในกระถางปลอดสารพิษ" 2018-08-25 1285
58 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน (Voice of Customer) คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2018-08-21 1060
59 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 2018-08-12 1135
60 ขอเชิญร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ด่วน!!! 2018-08-10 715
61 พิธีการปิดการฝึกอบรม Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches. 2018-08-03 1472
62 ผู้เข้าร่วมโครงการ Promoting Livelihood and Food Security. เข้าเยี่ยมชม"สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร"และ"ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย" 2018-07-21 1065
63 โครงการบริการวิชาการ“ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับชุมชนจังหวัดเชียงใหม่”ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน“การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ” 2018-07-21 1037
64 Promoting Livelihood and Food Security through Diversified Farming Practices using Integrated System and Participatory Approaches. 2018-07-16 1198
65 โครงการห้องเรียนพิเศษเครือข่ายวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนบน 2018-07-09 1196
66 การอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยใหม่ (สายวิชาการและสายปฏิบัติการ) ประจำปี 2561 2018-06-28 1027
67 การสาธิตให้องค์ความรู้เทคนิควิธีการเรื่องการเพาะเห็ด ณ ตลาดนัด “เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย” 2018-06-16 1064
68

พิเศษ!!! จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัย (มะม่วง) กรณีเฉพาะกิจ

2018-06-04 856
69

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2018-05-28 634
70 การอบรมเชิงปฏิบัติการ"ความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็นSME4.0" และ"การตลาดออนไลน์4.0" 2018-05-28 928
71 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 362 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย. 2018-05-19 999
72 การจัดฝึกอบรม "หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility 2018-05-15 766
73

ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS

2018-05-11 624
74 ขอเชิญอบรมหลักสูตรการใช้งานเครื่องมือสื่อสารองค์กรหลักของมช. (Office365) 2018-05-11 543
75 นักเรียนและอาจารย์โรงเรียนสาธิต มช. ในโครงการ วมว.-มช. เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2018-05-10 883
76

Music Video เพลง "คนรักผัก"「Official MV」

2018-05-10 713
77 การประชุมเพื่อผลักดันศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรเข้าสู่ศวทก. 4.0 2018-05-08 981
78 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร (Smart Aggie Camp 2018) 2018-04-30 987
79 การศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 2018-04-30 850
80 งานทำบุญตึกศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรและพิธีดำหัวปี๋ใหม่เมือง 2018-04-26 995
81 โครงการ"ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน"  ("AGGIE SUMMER CAMP 2018'') 2018-03-20 1009
82 การศึกษาฝึกงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดการระบบเกษตรเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ 2018-03-12 1086
83 บุคลากรของกระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูฏานศึกษาดูงาน ณ สถานวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 2018-02-28 1002
84 งานครบรอบ 14 ปี ตลาดนัด "เกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย" 2018-02-24 942