ข่าวแสดงความยินดีทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่จัดกิจกรรม จำนวนที่เปิดอ่าน
1 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ ที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์การเรียนรู้ (Badge) 19 เม.ย. 2567 4
2 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 เม.ย. 2567 10
3 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. Linh Vu Nguyen ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 เม.ย. 2567 12
4 ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับรางวัล  5 ม.ค. 2567 135
5 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. Hien Van Doan รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2566 5 ม.ค. 2567 144
6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เอกชัย ใยพิมล 3 ม.ค. 2567 106
7 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 7 ธ.ค. 2566 164
8 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 7 ธ.ค. 2566 164
9 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 "ศาสตร์พืชสวน : นวัตกรรมแห่งอนาคต" 21 พ.ย. 2566 337
10 รางวัลนักวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น ประจำปี 2566 20 พ.ย. 2566 266
11 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจรย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย 17 พ.ย. 2566 417
12 รางวัลเชิดชูเกียรติ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566 สาขา บริการสังคม 30 ต.ค. 2566 391
13 รางวัล Distinguished Educator THE CHANGE MAKER อาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2023 10 ต.ค. 2566 313
14 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปณิดา กาจีนะ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 27 ก.ย. 2566 402
15 ขอแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการ New Southbound Policy Elite Study Program ณ National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan R.O.C. 20 ก.ย. 2566 527
16 ทุนการศึกษาจากโครงการ Asian International Mobility for Students (AIMS) Programme 18 ก.ย. 2566 397
17 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 13 ก.ย. 2566 257
18 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 13 ก.ย. 2566 256
19 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 11 ก.ย. 2566 260
20 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 11 ก.ย. 2566 385
21 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 11 ก.ย. 2566 370
22 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 11 ก.ย. 2566 261
23 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2566 31 ส.ค. 2566 305
24 ทุน Student Mobility Grant จากหน่วยงาน Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) 22 ส.ค. 2566 237
25 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี 21 ส.ค. 2566 415
26 ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2566 17 ก.ค. 2566 304
27 ทุนนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566 14 ก.ค. 2566 389
28 ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก สถาบันนวัตกรรมและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2566 14 มิ.ย. 2566 294
29 ทุนสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 12 มิ.ย. 2566 173
30 รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2566 3 มิ.ย. 2566 505
31 ทุนสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ประจำปี 2566 22 พ.ค. 2566 170
32 ทุนสนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประจำปี 2566 18 พ.ค. 2566 192
33 ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2566 10 พ.ค. 2566 169
34 ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปี 2566 1 พ.ค. 2566 185
35 ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก บริษัท Nutri-San Limited ประเทศอังกฤษ ประจำปี 2566 28 เม.ย. 2566 174
36 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2566 27 เม.ย. 2566 181
37 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 17 ส.ค. 2565 1290
38 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. โสระยา ร่วมรังษี 27 ก.ค. 2565 1344
39 ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นรักษาการแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 ก.ค. 2565 1055
40 พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ภายในงาน CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022 22 ก.ค. 2565 571
41 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์ 8 มิ.ย. 2565 964
42 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล 28 เม.ย. 2565 1180
43 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ 28 เม.ย. 2565 1085
44 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Hien Van Doan ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 9 ก.พ. 2565 1103
45 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Hien Van Doan 23 ธ.ค. 2564 758
46 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 21 ธ.ค. 2564 1117
47 ขอแสดงความยินดีกับ คุณแสดงดาว แบนซิเกอร์ บุคคลากรประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 2 ธ.ค. 2564 584
48 คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี 16 พ.ย. 2563 1162
49 รางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 10 พ.ย. 2563 938
50 คณาจารย์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 10 พ.ย. 2563 958
51 ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ คุณสมชัย สมัยสุต ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 27 ต.ค. 2563 1423
52 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมหม่อนไหม 24 ก.ย. 2563 2150
53 รางวัลคนดีศรีเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 21 ธ.ค. 2562 2786
54 ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร 29 พ.ย. 2562 1931
55 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และรองประธานบริหารศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 29 พ.ย. 2562 2440
56 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล และ รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก ที่่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 25 พ.ย. 2562 2487
57 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ที่ได้รับยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2562 สาขารับใช้สังคม 31 ก.ค. 2562 2569
58 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเรณุกา แปงเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผู้ได้รับรางวัลคนดีศรีเกษตร ด้านกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 จากสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย 7 ม.ค. 2562 3082
59 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 ส.ค. 2561 3071
60 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.Hein Van Doan อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 22 ส.ค. 2561 2277
61 ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 9 ก.ค. 2561 2506
62 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. สัญชัย จตุรสิทธา) ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 พ.ค. 2561 3038
63 ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 23 เม.ย. 2561 2537
64 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. สรณะ สมโน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30 มี.ค. 2561 3272
65 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ทศพล มูลมณี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ก.พ. 2561 3167
66 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคพืช 17 ต.ค. 2560 2805
67 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนา เต็มพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่น (บุคคลต้นแบบความดี) 12 ก.ย. 2560 2448
68 ขอแสดงความยินดีกับ...ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ได้รับโล่รางวัล นักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ ประจำปี 2559 9 ส.ค. 2560 1738
69 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 20 ก.ค. 2560 1662
70 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 13 ก.ค. 2560 1551
71 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 36 19 มิ.ย. 2560 1316
72 แนะนำบุคลากรใหม่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 พ.ค. 2560 1420
73 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 16 พ.ค. 2560 1816
74 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2559 3 เม.ย. 2560 1426
75 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 มี.ค. 2560 1285
76 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 มี.ค. 2560 1349
77 ขอแสดงความยินดี อาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่น ผู้ได้รับรางวัล ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประจำปี 2559 17 ก.พ. 2560 1360