กระบวนวิชา 365498 สัมมนา 2

วันที่ 8 มีนาคม 2567 สาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมนำเสนองาน กระบวนวิชา 365498 สัมมนา 2 ให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาฯ จำนวน 20 คน นำเสนอผลงาน โดยมี อาจารย์ ดร.นิพนธ์ มาวัน เป็นอาจารย์ประจำกระบวนวิชาเอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 8 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 56 ครั้ง