โครงการฝึกงาน 1 (ในกระบวนวิชา 400190) สำหรับนักศึกษาระดับ #ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จัดกิจกรรม โครงการฝึกงาน 1 (ในกระบวนวิชา 400190) สำหรับนักศึกษาระดับ #ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมดังกล่่าจัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะและเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร โดยได้ดำเนินกิจกรรมจำลอง การวางแผนกลยุทธ์ในการตัดสินใจลงทุนผลิตทางการเกษตร

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำวิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องเรียน AB5-403 AB5-355 และห้องเรียน AB5-024 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 21 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 26 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 79 ครั้ง