โครงการสัมมนาสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จัดกิจกรรม "โครงการสัมมนาสำหรับนักศึกษา #ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4" สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน และอภิปรายในประเด็นการนำเสนอ วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเรียน 1 สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 17 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : สัมมนาวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 25 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 84 ครั้ง