โครงการ "การนำเสนอผลงานในกระบวนวิชาสัมมนา 2 (351498) สำหรับนักศึกษา #ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร" ประจำปีการศึกษา 2566

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จัดโครงการ "การนำเสนอผลงานในกระบวนวิชาสัมมนา 2 (351498) สำหรับนักศึกษา #ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร" ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายในประเด็นการนำเสนอ ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 21 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : สัมมนาวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 21 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 76 ครั้ง