นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจาก Vietnam Institute of Agricultural Engineering and Post Harvest Technology ประเทศเวียดนาม ที่ทำ MOA ร่วมกับทางศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล รองหัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม ทีมผู้เชี่ยวชาญของศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว พาทีมนักวิจัยจาก Vietnam Institute of Agricultural Engineering and Post Harvest Technology เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 20 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 105 ครั้ง